Haye Hazenberg is senior beleidsmaker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij werkt aan open-data beleid, transparante AI en desinformatie. Hiervoor werkte hij als onderzoeker aan de TU Delft en aan Princeton University, en haalde hij zijn Phd. in de filosofie in Leuven. Hij was ook politiek assistent in het Europees Parlement, en werkte in de internationale ontwikkelingshulp, met bedrijven en vluchtelingen in Oost-Afrika.

Sessie

  • Vrijdag 19:30 – 20:10 Wat?