Kathalijne Buitenweg is vice-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer en woordvoerder Justitie en Veiligheid. Er zijn twee constanten in haar carrière. Europa en mensenrechten. Privacy, gelijke behandeling, vrouwenrechten, het recht op asiel en een eerlijk proces stonden centraal tijdens haar parlementariër schap, maar ook in andere functies, zoals het voorzitterschap van het Clara Wichman proefprocessenfonds, haar lidmaatschap van het College voor de Rechten van de Mens en haar betrokkenheid als voorzitter bij de tijdelijke commissie Digitale toekomst.

Sessie

Vrijdag 10:00 – 11:00 Plenary opening