Deze sessie is in het Nederlands. 🇳🇱

Inkoop – Open, tenzij…

Een groot aantal organisaties is bezig met slimmer en ethisch verantwoord inkopen van (open source) software. Hoe werkt dit bij het MKB, in het onderwijs, bij Nederlandse gemeenten, bij publieke organisaties, in de zorg en bij de overheid?

Moderator

Douwe Schmidt

Tafelgasten

  • Boris Hoytema – Foundation for Public Code
  • Diederik Hoekstra – VPRO Hoofd afdeling Publiek & Marketing
  • Annelies van der Stoep – Amsterdam Economic Board
  • Christien Bok – SURF (de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland)

Recap

Inkoop zitten tussen verschillende afdelingen in, dat is soms ook een afstemmingsprobleem. Amsterdam Economic Board focust op duurzame inkoop. Er is geen Parijs akkoord rond verantwoord gebruik van data.

Grootste hobbel is de drang naar centralisatie. Onze rol is dat mensen focussen op de rol van hun eigen problemen zodat anderen daar baat bij kunnen hebben. In de publieke sector is dat ingewikkeld, want organisaties durven nooit te falen.

Als je gezamenlijkheid organiseert ben je sterker richting de markt. Microsoft heeft zijn privacyvoorwaarden aangepast aan wat wij als inkopers vroegen.

Probleem is echter niet alleen de samenwerking tussen organisaties, maar ook binnen een organisatie. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

Is het al dan niet gebruiken of inzetten van een aanbestedingsprocedure een probleem bij het oppikken van OS? OS vraagt een andere aanpak, want het moet op een andere manier in je systeem worden ingezet. Als er goede alternatieven beschikbaar zijn gebruiken we die, al dan niet samen met doorontwikkeling in eigen huis.

We willen innovatieve inkoopmanieren ontwikkelen, bijv. een dynamisch inkoopsysteem.

De culturen van de verschillende werelden in de publieke sectoren lijken veel minder op elkaar dan ik had verwacht. Maar er is ook een grote kloof te overbruggen tussen de markt en publieke organisaties.

In de praktijk wordt heel veel naar ICT geschoven, maar dat is geen vruchtbare houding. Creëert te vaak het idee dat je het ook altijd kan uitbesteden. En we zijn allemaal tech bedrijven geworden. Dus je moet die verantwoordelijkheid niet centraliseren op één plek.

Je moet eerst heel goed weten wat je wilt, vervolgens wat komt van de markt, wat wil je zelf beheren, en wat voor alternatieven ontdek je?

Software die met publieke middelen wordt ontwikkeld, moet in Italië ook OS worden. Maar je kunt dan nog wel inhoudelijke rol spelen in samenwerking. In NL mag je voor publieke taak ontwikkelde software os ontwikkelen. Want het werkt niet marktverstorend.

We moeten bewegen naar een collaboratief verdienmodel.

Er is geen Parijs akkoord rond verantwoord gebruik van data.

Annelies van der stoep, Amsterdam Economic Board

Evenement tijdschema's (1)

Matchmaking table 4
-
🇳🇱