Deze sessie is in het Nederlands 🇳🇱In de matchmaking track komen vraag en aanbod bij elkaar en worden nieuwe allianties gesmeed en samenwerkingen gebouwd. De rondetafelsessies hebben als doel om nieuwe partijen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen rondom één onderwerp. Het gesprek dient als kennismaking en startpunt voor een werkgroep of samenwerking, ook na de conferentie. 

Het PublicSpaces manifest biedt mooie woorden, software moet open, transparant, souverein, user-centric zijn. Maar hoe weet je of de tools die je gebruikt dat zijn? Hoe maak je die inventarisatie van de tools die je organisatie gebruikt? Hoe score je ze op de PublicSpaces waarden en vooral, hoe stap je over naar een alternatief? Bij deze sessie verbinden we publieke organisaties met aanbieders van alternatieven en leren we van elkaar.

Moderator

Laura Krabbe (PublicSpaces)

Tafelgasten

 • Wouter Moraal (Manyverse)
 • Natasja Straat (Eye Filmmuseum)
 • Gerben van Heijningen (VPRO)
 • Jos Poortvliet (Nextcloud)
 • Roel Roscam Abbing (onderzoeker, ontwerper en kunstenaar)

Recap

Gerben (VPRO): Aanleiding: we willen ons aan PublicSpaces (PS) waarden houden maar de stap naar echt implementeren is groot. Eerste stap: interne bewustwording. Exercitie aan de hand van PublicSpaces manifest gefocust op externe tooling (rondom delivery van web ecosysteem). Scoringsmodel voor tools gemaakt, waarin geprobeerd is de waarden van PublicSpaces te concretiseren in een set aan subvragen. Verschillende niveaus: van richtlijnen voor intern gebruik tot communicatie naar eindgebruiker toe (welke data sla je op en waarom, welke keuzes maak je). Lastig: balans zoeken tussen de waarden en tegelijkertijd zo hoog mogelijke impact/bereik. Ook lastig: beslissingen over tooling liggen niet bij één afdeling (of toch vaak bij ICT, die uit andere waarden opereert). Idee om beslissingen meer te centraliseren. En dialoog met andere omroepen zou nuttig zijn.

Jos (NextCloud): zelf-gehost, data hou je op je eigen server waardoor je controle hebt als organisatie/gebruiker. Bewust beleid: interoperabiliteit als 'wapen' (goed, gebruikersvriendelijke product bieden, geleidelijke en makkelijke overstap mogelijk maken). Steunen grotere organisaties (model van Linux).

Natasja (EYE): echt iets dóen. Eerst kleine stappen op de afdeling (over op Signal), bewustwording over privacy en datamining. Deel van EYE overgehaald naar NextCloud, maar nog niet (financieel) haalbaar voor de hele organisatie – proberen educatieve licentie (zoals bij Microsoft) te krijgen. Uiteindelijk: bereidheid van afdeling om over te stappen omdat ook externen waren betrokken (die kun je niet dwingen op kwalijke technologie). Gaat om risico's en verantwoordelijkheid nemen! "Soms gaat er iets mis, maar dat is de prijs die je betaalt voor pionieren."

Wouter (ManyVerse): nieuw soort social media app, gebouwd op 'humane stack'. Gedistribueerde basis via decentrale 'kettingen' (soort blockchain), alle data staat op telefoons zelf (dus zonder servers en aanmelden). Nu: informatie asymmetrie op social media platforms (organisaties manipuleren gebruikers, en Facebook speelt die organisaties weer tegen elkaar uit). Vicieuze cirkel. Rol publieke organisaties: actiever, investeren in open-source alternatieven (spreiden) en die helpen groeien (bv. servers aanbieden) ipv afwachten waar je gebruikers heen gaan en daar geld aan kwijt zijn

Roel: in plaats van alternatieven opzoeken (die nooit zo goed zullen functioneren, of zelfs als ze dat technisch wel doen zal gebruik van bekendheid, sociale aspecten etc afhangen) zélf andere diensten opstellen. Terug naar de basis: wat willen we met een dienst bereiken? Van waaruit opereren we? Anders lopen we altijd achter. (bv. zoals in de kunsthoek is gebeurd: nieuw soort designtools opgesteld met eigen paradigma's).

"We kunnen wel wachten op regelgeving of op alternatieven die net zo makkelijk zijn qua gebruiksgemak, maar dan gaat er nooit iets gebeuren. Gewoon durven!"

Natasja straat, eye filmmuseum

Belangrijkste punten

 • Eerste stap: inventarisatie, begrijpen wat PS waarden voor jouw organisatie betekent
 • PS zou user cases kunnen tonen (ter inspiratie/praktische handvatten/feedback, niet steeds weer het wiel opnieuw uitvinden)
 • Redeneer vanuit de vraag van publieke omroepen: innoveren ipv proberen alternatieven te bieden voor bestaande diensten
 • Niet afwachten maar zelf durven als organisatie!
 • PS zou kunnen faciliteren in samenwerking voor financiering: gezamenlijk poolen voor onderzoek/aankoop
 • PS organisaties zouden gezamenlijk druk kunnen uitoefenen om platforms te bewegen naar PS waarden

Show notes

Evenement tijdschema's (1)

Matchmaking table 3
-
🇳🇱