Gemeente Amsterdam zet belangrijke stap op weg naar een beter internet voor haar burgers

PublicSpaces verwelkomt de Gemeente Amsterdam als partner. We slaan de handen ineen op weg naar een digitaal soevereine (lokale) overheid.

PublicSpaces verwelkomt de Gemeente Amsterdam als partner. We slaan de handen ineen op weg naar een digitaal soevereine (lokale) overheid.

De Gemeente Amsterdam heeft zich als eerste gemeente in Nederland aangesloten bij PublicSpaces. PublicSpaces is een unieke coalitie van publieke organisaties die samenwerken aan een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem: het gebrek aan publieke ruimtes met publieke waardes op het internet en digitale ruimtes. Wij staan voor een open, transparant, verantwoordelijk & soeverein internet waarin de gebruiker centraal staat. En wij geloven dat we dit alleen samen kunnen creëren, met gedeelde publieke waarden voorop.

Voor het functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat publieke organisaties ook digitaal & online deze waarden waarborgen. De vorming & expressie van burgers vindt immers steeds meer dáár plaats. Ook kunnen publieke organisaties op deze manier, door hun bereik en publieke functie, het voortouw nemen om het publieke veld in het online domein te helpen versterken. Ook kunnen ze ethische tools en platformen bij het publiek bekend maken. Van het internet maken we zo samen weer een écht dorps (of in dit geval stads)plein.

Het betrekken van (lokale) overheden is hierbij van groot belang. De intentie om onze waarden te onderschrijven en aan te sluiten bij ons collectief werd al bekend in de agenda Digitale Stad en het Tada Manifest van de gemeente, die samen met kernpartners als de Waag is opgesteld. Het Tada Manifest onderschrijft inclusiviteit, zeggenschap, de menselijke maat, legitimiteit, veiligheid, openheid en transparantie, voor iedereen – door iedereen. De gemeente heeft nu dus daad bij het woord gevoegd door zich bij PublicSpaces aan te sluiten.

Een digitale stad?

Een digitale stad klinkt misschien als toekomstmuziek, maar steeds meer van ons leven vindt, juist ook lokaal, digitaal plaats. En gemeentes maken veelal gebruik van deze mogelijkheden. Dat klinkt mooi, maar hier schuilt wel een gevaar in: aangezien veel online services een winstoogmerk hebben, riskeren we de rechten van de burger en de publieke waarde van een stad.

De gemeente Amsterdam onderschrijft een duidelijke digitale visie op de stad, waarin publieke waarden centraal staan en waarmee er een vuist kan worden gemaakt tegen de afhankelijkheid van commerciële partijen.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de Gemeente Amsterdam zich committeert aan onze kernwaarden en deze zal representeren in haar beleid. Hoe wordt er omgegaan met de data van burgers? Hoe wordt technologie ingezet? Ook wil de gemeente meer openheid over hun data en tracking jegens burgers, en tracht het burgers meer agentschap te geven over hun eigen data. Zo wordt er een verbod onderzocht op het wifitracken van burgers in de stad door commerciële partijen. Daarnaast wil de gemeente het debat aanwakkeren, kennisoverdracht stimuleren en meer waardegedreven coalities aangaan (zoals de onze).

We kijken ernaar uit om met de gemeente Amsterdam samen te werken en verder te onderzoeken en concretiseren hoe lokale overheden onze missie betekenisvol kunnen uitdragen en uitvoeren. We zijn met meerdere gemeentes in gesprek over lidmaatschap, en Amsterdam kan zo de blauwprint vormen voor toekomstige samenwerkingen.

Gerelateerd