Stichting PublicSpaces is statutair gevestigd te Hilversum, op adres: Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71988890. BTW nummer: NL858930717B01.

Bankrekeningnummer: NL78 TRIO 0379 3165 52 – BIC: TRIONL2U
Bank: Triodos Tenaamstelling: Stichting PublicSpaces

Op het gebruik van de online diensten van PublicSpaces zijn de "Algemene Voorwaarden online dienten" van toepassing. Op de kaartverkoop voor evenementen georganiseerd door PublicSpaces zijn aparte "Leveringsvoorwaarden kaartverkoop" van toepassing.