Privacyverklaring

PublicSpaces heeft als missie het onderzoeken, ontwikkelen, aanjagen en faciliteren van de transitie naar een internet gebaseerd op publieke waarden. Daartoe vormt het een gemeenschap van partijen die samenwerkt aan een digitaal ecosysteem dat het publieke belang dient.

Voor de realisatie van deze missie maakt PublicSpaces gebruik van software en diensten. We slaan daarbij ook persoonlijke gegevens op. Dit doen in lijn met de waarden uit ons manifest.

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil PublicSpaces je graag informeren welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en voor hoe lang we deze gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring hebben we opgesteld met inspiratie uit de Bits of Freedom privacyverklaring en die van Netwerk Democratie. Dank daarvoor!

Versie: 0.1 RFC Patches Welcome

Datum: 29 maart 2023

Gebruikte systemen

Gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van PublicSpaces of die van een partner. Hieronder vermelden we de systemen en diensten die we gebruiken en welke, tot personen te herleiden gegevens er worden opgeslagen, met welk doel en voor hoe lang.

SysteemBeschrijvingSoort gegevensDoelBewaartermijn
WordPressHoofdwebsite, beheerd door GreenHost. Zie hun privacy-policyIP adresServer-logs6 maanden
Naam, e-mailadresAccounts t.b.v. redacteuren en beheerdersZolang de artikelen gepubliceerd zijn
StrapiConferentie websiteE-mailadres of matrix accountAanmelden voor talks of workshops op de conferentie1 jaar
Naam, e-mailadres, mastodon account, matrix accountPubliceren biografieën van sprekers op de conferentie website
ListmonkNieuwsbrieven verzendsysteemNaam, e-mailadresVersturen van nieuwsbrievenWe bewaren gegevens totdat je je uitschrijft
Form.ioOnline FormulierenNiet meer dan naam, e-mailadres, telefoonnummer, matrix account of mastodon account.Formulieren t.b.v. aanmeldingen bij activiteiten en / of ondersteuning van bedrijfsprocessen.Per geval anders.
MastodonFediverse microblogging serverMastodon accountEen van onze Mastodon accounts volgenZolang je ons volgt
Mastodon account, Je naam, een profielfoto, IP-adresPosten van persoonlijke berichten via de PublicSpaces Mastodon-serverZolang je een account hebt.
PeertubeFediverse video deel serverMastodon/fediverse profiel.
(Wij hebben p2p-video uitgeschakeld om de IP-adressen van onze kijkers te beschermen)
Volgen van een video-kanaal
CastoPodPodcast hostingMastodon / Fediverse accountAchterlaten van reacties op podcasts via het Fediverse
Matrix / ElementCommunity chat groupsMatrix accountDeelname aan online chatrooms
Matrix account, e-mailadres en (scherm)NaamRegistratie van een matrix account op de server van PublicSpaces
Pretix TicketingPreTix ticketing server in eigen beheerNaam, e-mailadres, fysiek adresVoor het toesturen van (digitale) kaartjes en het adresseren van een factuur
BetalingenBetalingen verwerken we via Mollie, zie hun privacy policy.Naam, emailadres, fysiek adres, bank/credit card gegevens
NextCloudBestanden delenNaam, e-mailadresDeelname aan werkgroepen, Office en gedeelde bestandenProjectdeelnameen werkverband
BigBlueButtonVideo-conferencesNaam, emailadres (bij registratie) en optioneel via aparte opt-in beeld- en geluidsopnamenDeelname aan online bijeenkomsten, vergaderingen of webinars
JitsiVideo-conferencesNaamDeelname aan online bijeenkomsten, vergaderingen of webinars
Wiki.jsDocumentatie-systeeemNaam, e-mailadresToegang tot en beheren van interne bedrijfsdocumentatie
GitLabVersie-beheer van broncode, zie hun privacy-policyGitLab accountToegang tot- of deelname aan Open Source projecten
PlausibleWebstatistiekenScreen-size (desktop, mobile of tablet), Browser-naam en besturingssysteem afgeleidt uit User-Agent string die niet als geheel wordt opgeslagen.De bezoekersaantallen • Wat de best bezochte pagina’s van de website zijn • Via welke kanalen bezoekers binnen komen
DiscourseOnline forumIP-adres, Naam, emailadresRegistratie van deelnemers en moderatieactiviteiten om misbruik van het forum te voorkomen
FrappeIntern CRMNaam, aanspreekvorm, organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummerRelatiebeheer t.b.v. partners en projectcommunicatie.
E-mail voor sollicitatiesBestanden en informatie gedeeld door solicitantenNaam, email, geboortedatum, huisadres, curriculum, motivatieVoor selectie van kandidaten voor een vacatureMaximaal zes maanden
ZimbraE-mailcommunicatie, verzorgd door waag.org. Zie hun privacy-policyNaam, e-mailadresCommunicatie met PublicSpaces (of in cc) via e-mail en e-mail archief

Serverlogs

PublicSpaces host zoveel mogelijk software in eigen beheer op eigen servers. T.b.v. het beheer van de software worden logfiles maximaal 6 maanden bewaard. In de logfiles kunnen – afhankelijk van de toepassing – ook de IP-adressen van gebruikers en het moment waarop de toepassing wordt gebruikt worden opgeslagen.

Met wie wordt deze data gedeeld

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

  • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
  • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

PublicSpaces maakt vrijwel voor alle systemen gebruik van open source – en op publieke waarden ingerichte – software, ofwel in eigen beheer ofwel bij partners. In uitzonderlijke gevallen wordt gebruik gemaakt van diensten van derden en dan leggen we uit om welke partij het gaat en onder welke voorwaarden.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht. Uitleg over je rechten.

Bewaartermijn

Verschilt per toepassing, zie tabel hierboven.

Heb je een dienst geleverd of afgenomen dan bewaart PublicSpaces je gegevens voor het verwerken van de dienst. Deze leverings- en persoonsgegevens worden bewaard totdat je aangeeft deze verwijderd te willen hebben uit onze administratie. Daarnaast worden deze leverings- en persoonsgegevens zeven jaar zorgvuldig bewaard in onze administratie volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring is de stichting PublicSpaces de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Stichting PublicSpaces, per post: Mediapark Boulevard 1, 1217 WE Hilversum, per mail: info@publicspaces.net.

Veranderingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites en op het afnemen en leveren van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de sites en onderliggende systemen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

Tenslotte

PublicSpaces streeft ernaar dat de informatie op onze website correct is. Mocht je een fout vinden, laat het ons vooral weten. Dat geldt uiteraard ook voor fouten in deze privacy verklaring. Je kan ons bereiken op info@publicspaces.net

Als je de hele privacyverkla