Blog

De POSSE strategie: pragmatisch-principieel omgaan met Big Tech

Wat is PublicSpaces?

Op weg naar een publieke ruimte op het internet

PublicSpaces is een unieke coalitie van verschillende publieke organisaties, zoals publieke omroepen, erfgoed-instellingen, festivals, bibliotheken, musea en onderwijs.

Onder de paraplu van PublicSpaces werken deze organisaties samen aan een oplossing voor een gemeenschappelijk probleem: voor hun communicatie, informatie en mediacirculatie zijn ze grotendeels afhankelijk zijn van Big Tech en hun platformen. Deze zijn primair gedreven door commerciële belangen en gaan dus niet uit van publieke waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie. Lees meer over deze waarden in het PublicSpaces manifest.

Visie

Het online domein is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze samenleving. Veel interacties tussen burgers, bedrijven en overheid vinden online plaats. Voor het functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat er voldoende instrumenten voor deze interacties beschikbaar zijn die gebaseerd zijn op publieke waarden. Publieke organisaties kunnen door hun grote bereik het voortouw nemen in het streven om zulke, meer ethische instrumenten bij een breed publiek bekend te maken en zo het publieke veld in het online domein te helpen versterken.

Missie

In 2026 zijn alle privacy officers, CTO's en ICT inkopers van publieke organisaties in Nederland op de hoogte van alternatieve digitale instrumenten gebaseerd op publieke waarden en zijn ze goedgeïnformeerd in staat om te kiezen voor dit alternatief.

Strategie

Om de missie van PublicSpaces te realiseren wordt langs drie lijnen gewerkt:

  1. We helpen organisaties om hun digitale omgevingen in te richten volgens de publieke waarden van het PublicSpaces manifest, bijvoorbeeld met de Digitale Spoelkeuken methode.
  2. We vergroten het bewustzijn rondom de problemen die samenhangen met de huidige inrichting van onze digitale samenleving, door het schrijven van artikelen, het organiseren van events en het overtuigen van de politiek.
  3. We smeden allianties in Nederland en Europa om onze schaal en daarmee onze effectiviteit te vergroten, zoals bijvoorbeeld met onze lokale ambassadeurs Waag, Tetem en Hall of Fame en het pan-Europese collectief Shared Digital European Public Spaces (SDEPS).

De coalitie van partners en sponsors in Nederland bestaat inmiddels uit meer dan 35 organisaties, die samen een kritieke massa vormen en meer dan 70% van de Nederlandse bevolking kunnen bereiken. Door samen te werken kunnen we onderhandelen met organisaties, alternatieven op de kaart zetten en experimenteren met nieuwe platforms en tools. Zo ondersteunen we een digitale publieke infrastructuur, een ecosysteem dat fungeert op basis van publieke waarden, in plaats van op de surveillance capitalism modellen van de grote technologiebedrijven.

Enthousiast geworden? Word lid!

Of haal je eigen inventaris door de Digitale Spoelkeuken of abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.