De Digitale Spoelkeuken

Met deze methodiek check je of de software binnen jouw organisatie voldoet aan de publieke waarden uit ons manifest.

VPRO spoelkeuken case

VPRO spoelkeuken case

Contact

Neem contact op

Benieuwd naar de tools die al door de spoelkeuken zijn gehaald?

Bekijk de Spoelkeuken resultaten

Welkom bij de Digtiale Spoelkeuken: een methodiek ontwikkeld door PublicSpaces. Deze methodiek verschaft een organisatie inzicht in hoeverre de gebruikte software (tools) binnen een organisatie voldoen aan de in het PublicSpaces manifest opgestelde waarden.

Over de Digitale Spoelkeuken

Organisaties die de publieke kernwaarden uit het PublicSpaces manifest zoveel mogelijk omarmen en dit tot uiting brengen in o.a. de keuze van de software tools die ze gebruiken, dragen bij aan ons uiteindelijke doel van een meer transparant, open, soeverein en mens-centrale digitale omgeving en uiteindelijk het Internet in zijn algemeen. Wij helpen organisaties een handje door het aanbieden van de Digitale Spoelkeuken.

Door het beantwoorden van de vragen op een vragenlijst toetst een organisatie per keer één software applicatie of dienst aan de publieke waarden zoals gedefinieerd in PublicSpaces Manifest. De resultaten van de analyse worden gedeeld op de Spoelkeuken website; hier vind je alle resultaten terug per organisatie en per geanalyseerde softwaretool.

Organisaties die de Spoelkeuken doorlopen maken aanspraak op een badge voor op hun website (zoals onderaan onze website). Zo laten ze zien dat ze de digitale waarden van PublicSpaces onderschrijven en zich daarvoor inzetten.

Wil jij ook weten hoe jouw organisatie de Digitale Spoelkeuken methodiek kan inzetten? Bekijk dan het onderstaande stappenplan.

Heb je de spoelkeuken een keer doorlopen? Dan verdien je de PublicSpaces Badge voor op je website

Verkrijg ‘m hier

Spoelkeuken stappenplan

1. Inventariseer je software (tools)

Inventariseer welke software (tools) je in gebruik hebt en welke functie ze vervullen in je organisatie. Vaak is er al een lijst aanwezig i.v.m. contract en licentiebeheer of AVG inventarisaties.

Betrek in deze 1e stap verschillende afdelingen en rollen binnen je organisatie. Denk daarbij aan marketing & communicatie, ICT (functioneel & systeembeheer), inkoop & financiën, juridische afdeling etc. Vergeet vooral ook niet de mensen (eindgebruikers) die uiteindelijk met de tool(s) (moeten) werken.

Gebruik deze stap ook om samen het gesprek aan te gaan over welke waarden de organisatie heeft en in hoeverre die tot uiting komen in het gebruik van de softwaretools op dit moment. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, overweeg dan onze Digitale Hersenspoeling Workshop.

2. Analyseer

Op basis van de inventarisatie van alle softwaretools binnen je organisatie maak je een selectie van softwaretools die nu je gaat toetsten. Criteria voor deze selectie kunnen zijn: tools die niet (meer) voldoen, tools waarvan de licentie of het contract binnenkort verloopt, etc. Focus je daarbij vooral op die softwaretools die direct impact hebben op de doelgroep (algemene publiek, de burgers, leden, bezoekers etc) van je organisatie.

Er dient per geselecteerde softwaretool één analyse te worden uitgevoerd. Deze analyse voer je uit met hulp van de Spoelkeuken Vragenlijst.

Bekijk hier de vragenlijst

Download de vragenlijst

Nadat je het bovenstaande ZIP-bestand hebt gedownload en uitgepakt vind je hier een bestand genaamd README.txt. Hierin vind je alle benodigde informatie om met de Digitale Spoelkeuken aan de slag te gaan. Je kan ook onderstaande filmpje nog bekijken. In ongeveer tien minuten krijg je de benodigde informatie om zelf aan de slag te kunnen met de vragenlijst.

3. Communiceer

Met behulp van de inventarisatie en resultaten van de toetsingen van software (tools) heb je nu inzicht verkregen in waar je organisatie op dit moment staat met betrekking tot het gebruik van software (tools) en in hoeverre deze al voldoen aan de waarden van het PublicSpaces manifest.

Communiceer dit inzicht intern, ga met elkaar wederom het gesprek aan en gebruik dit om in je organisatie samen met de belanghebbenden (zie stap 1) een transformatie (verander)plan op te stellen. In dit plan leg je vast welke strategie (per tool) je wil hanteren om verbetering aan te brengen en op welke termijn. Bijvoorbeeld door een tool aan te passen, te vervangen, te verwijderen of om uit te leggen waarom je deze tool (nog) niet kan verbeteren. Rapporteer de resultaten ook aan deze website om zo bij te dragen aan de software (tools) kennisbank, om als organisatie transparant & publiekelijk verantwoording af te leggen en om als organisatie je te committeren aan je opgestelde transformatieplan om tot verbetering te komen.

4. Transformeer

Gebruik het transformatieplan als leidraad voor het verbeteren van de softwaretools die je hebt getoetst. Voor het vinden van betere alternatieven kun je ook gebruik maken van de softwaretool toetsing en de kennisbank op deze website. Herhaal deze vier stappen cyclisch, bijvoorbeeld elk jaar.

Team

Björn Weijers

Projectleider

Meer weten? Neem contact op ...

spoelkeuken@publicspaces.net