PublicSpaces heeft het afgelopen jaar een snelle groei en professionalisering doorgemaakt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de tomeloze inzet en grote professionaliteit van onze directeur, Wouter Tebbens. Persoonlijke omstandigheden dwingen hem echter om zijn rol in PublicSpaces te veranderen. Het bestuur vindt dat heel spijtig – we zouden het liefst met Wouter in zijn huidige rol doorgaan.

Uiteraard respecteren we zijn keuze. Dit betekent echter wel dat we op zoek moeten naar een nieuwe algemeen directeur die leiding kan geven aan de volgende fase van de groei van PublicSpaces en de transitie van ons netwerk. Wouter wil graag blijven bijdragen aan de strategie en de verdere consolidatie van PublicSpaces. Het bestuur voert daarover nu constructieve gesprekken met hem.

Tijdens de Jaarvergadering afgelopen 28 juni is deze verandering uitgebreider toegelicht door de directeur en de voorzitter. Zie de video vanaf minuut 25:44.