Gemeente Amsterdam kiest voor digitale onafhankelijkheid in 2030

Gisteravond is een veelbelovend initiatiefvoorstel vanuit GroenLinks unaniem aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad. In het voorstel wordt gepleit om te onderzoeken hoe digitale onafhankelijkheid binnen de Gemeente Amsterdam in 2030 mogelijk gemaakt kan worden. Deze stip aan de horizon moet voorkomen dat de gemeente blijft vasthouden aan het idee dat er geen goede alternatieven zijn voor big tech.

Op dit moment is de gemeente Amsterdam veelal afhankelijk van techgiganten. Ongeveer 130 miljoen euro wordt jaarlijks uitgegeven aan deze bedrijven, bijvoorbeeld aan

Onderdeel van het aangenomen voorstel is een onderzoek naar die alternatieven. Er zal worden onderzocht welke ICT-producten en diensten het meest kansrijk zijn en waar de grote uitdagingen liggen. Ook wordt gekeken naar de ‘quick wins’ binnen bepaalde domeinen, het opnemen van voorwaarden in het ICT inkoopbeleid, en het opzetten van een coöperatie van verschillende gemeenten voor het gezamenlijk beheer van open source tools. Het doel is om op basis hiervan voor het eind van 2024 een Amsterdamse strategie te ontwikkelen waarmee digitale onafhankelijkheid in 2030 mogelijk gemaakt zal worden.

De Gemeente Amsterdam heeft op het gebied van ethische alternatieven al stappen gemaakt. Begin vorig jaar startte onze coalitiepartner met het opensource en decentrale X-alternatief Mastodon, om zo op een ethische wijze online te communiceren. Het is mooi als die trend wordt voortgezet, in navolging van andere landen: Baskenland heeft een wet aangenomen dat alle software open source moet zijn, de Duitse nationale overheid gebruikt al sinds 2018 het open source Nextcloud als clouddienst, en Tirana, de hoofdstad van Albanië, bouwt zelfs zelf aan open source ICT. Met het aangenomen voorstel zullen dit soort toekomstbeelden ook in Nederland meer realistisch worden.

Het gehele initiatiefvoorstel van GroenLinks lees je hier terug.

Microsoft, waarmee de gemeente onlangs nog in zee ging. Gemeenteraadslid en initiatiefnemer Elisabeth IJmker van GroenLinks geeft aan dat ‘er serieuze risico’s kleven aan het gebruik van dit soort commerciële clouddiensten op het gebied van privacy, cyberveiligheid en afhankelijkheid.’ Met het oog op nieuwe aanbestedingen wilt GroenLinks dat de gemeente haar keuzes beter en geïnformeerd maakt, met het oog op ethische alternatieven voor big tech.

Gerelateerd