Nieuw in het netwerk: De Nieuwe ggz

‘Ons ideaal is dat we een aantal ‘zorg’ hubs hebben die algemeen bekend zijn onder de mensen waar super goede digitale ondersteuning geboden wordt’

De PublicSpaces coalitie is een partner rijker: De Nieuwe ggz sluit zich aan met een duidelijke missie. We vroegen Gijs Ockeloen naar de organisatie en hun digitale doelen voor komend jaar.

Hi Gijs! Wat is de Nieuwe GGZ precies?

De nieuwe GGZ is een beweging om de mentale zorg zoals we die in Nederland leveren beter te laten matchen met de huidige kennis over wat we aan mentaal lijden kunnen doen. Dit betekent een verandering voor alle spelers die betrokken zijn bij mentale zorg: patiënten, zorgverleners, verzekeraars, gemeenten, wetgevers en toezichthouders.

De Nieuwe GGZ begon met Jim van Os en Philippe Delespaul, onderzoekers en respectievelijk psychiater en psycholoog, die tot de conclusie zijn gekomen dat mentaal lijden niet is zoals het zorgsysteem het nu benadert, namelijk: je bent ziek in je hersenen en we gaan daar een medische oplossing voor bedenken en je beter maken. Dat is dezelfde aanpak als bij hartfalen en gebroken armen, die daar heel goed werkt. Dat is geen succesvolle strategie gebleken bij mentaal lijden. Er zijn veel meer mensen die mentaal lijden dan de 9% die nu behandeld wordt. Er is veel ontevredenheid bij patiënten en zorgverstrekkers. Hier hebben Jim en Philippe veel publicaties over geschreven. De laatste zeven jaar zijn we begonnen met op grond van dit wetenschappelijk werk iets te gaan doen in de praktijk.

Wat is jouw rol binnen de organisatie?

Ik ben ontwerper en betrokken bij het creatieve proces. Ik buig me over de vraag hoe we loskomen van het huidige denken over mentale zorg.

Wat zijn de publieke waarden die binnen jullie organisatie belangrijk zijn?

Waar we naartoe willen is dat je een uitgebreid gesprek voert met iemand die zich niet blindstaart op het lijden zelf, maar naar de context van het lijden gaat, bijvoorbeeld schulden of een recent ontslag. Deze persoon komt er in zo’n gesprek achter dat er een onderliggend probleem is van het mentaal lijden en dat is in dit geval een maatschappelijk-sociaal probleem. Vervolgens ga je samen kijken of je iets met je schulden kunt doen. Daar heeft de zorg eigenlijk niets mee te maken. We zoeken dus naar een rijker systeem van opties waarmee mensen verder kunnen. In dat systeem verwachten we dat mensen elkaar helpen. Het moet een maatschappij zijn die elkaar helpt. Patiënten moeten geen businessmodellen zijn.

Het moet op deze manier mogelijk zijn dat jij morgen – niet over zes maanden – door iemand geholpen wordt. Dat kan GGZ hulp zijn, maar ook groepsactiviteiten zoals, vissen of een wandelclub. Dat is ook een potentiële zorgverlener.

Solidariteit is dus een belangrijke publieke waarde.

Jullie zijn onlangs aangesloten bij PublicSpaces en gaan samen met ons de strijd aan om het internet terug te winnen. Waar loop je binnen je organisatie tegenaan op digitaal gebied als je kijkt naar jullie publieke waarden?

Een groot deel van onze doelgroep zit op Big Tech platforms. Daar vindt natuurlijk niet altijd adequate ondersteuning plaats. We zouden deze mensen daar weg willen lokken naar een veilige en kwalitatief zekere hub zoals PubHubs. Alles daar is geverifieerd, zoals profielen van zorgverleners. Als cliënt mag je anoniem blijven, maar je moet wel bewijzen dat je echt bestaat.

Ons ideaal is dat we een aantal ‘zorg’ hubs hebben die algemeen bekend zijn onder de mensen waar super goede digitale ondersteuning geboden wordt; iets waar nu ook al heel veel vraag naar is. We willen zo mensen weghalen bij de platforms als TikTok waar ze doorgaans verkeerd ondersteund worden. Om te beginnen omdat de algoritmes vooral bevestigen dat je een ‘diagnose’ bent.

Waarom zijn jullie PublicSpaces gaan opzoeken?

Qua waarden past het bij ons en voor onze doelgroep is het essentieel. De bescherming van data van patiënten is erg belangrijk, anders raak je ze kwijt. Vertrouwen en anonimiteit is onder deze groep van uiterst belang. We willen drempels wegnemen door die privacy en anonimiteit te bieden aan deze mensen.

De gebruiker zet je dan dus meer centraal? Ook een waarde uit ons manifest!

Zeker. Wij willen patiënten vragen waar ze behoefte aan hebben in plaats van dokters hun laten vertellen welke soort therapie ze moeten volgen. We gaan uit van het het door meta-evidence ondersteunde gegeven dat het vertrouwen in de behandeling, en de relatie tussen patiënt en behandelaar de werkzame ingrediënten van de behandeling zijn en niet de behandeling zelf. Dus de behandeling kan CGT [Cognitieve gedragstherapie] met een BIG geregistreerde therapeut zijn, maar ook deelname aan een wandelsessie met een coach die daar de skills voor heeft.

Waar willen jullie komend jaar aan werken op digitaal gebied?

Wij willen heel veel, maar om te beginnen een mogelijkheid ontwikkelen om 1-op-1 anoniem te chatten met een expert. Dat is niet moeilijk, dat kan al. Maar we willen dat het ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar. En die zegt nu nog: dat kan niet anoniem. Wij gaan dus voorstellen of het voldoende is als de vier cijfers van de postcode en de zorgverzekeraar bekend zijn, plus dat geverifieerd is dat de persoon een BSN heeft, maar niet precies welke dat is. We hopen dat Bart Jacobs van PubHubs dat kan inrichten.

Als dit lukt kunnen we laten zien dat er veel vraag naar is en dat de GGZ zorgconsumptie afneemt. Vervolgens zouden we het kunnen uitbreiden naar zaken als chatrooms met ervaringsdeskundigen die ook geverifieerd zijn en vergoed worden. Dan krijg je een soort online AA meetings.

Ook governance is belangrijk, dit platform mag niet in handen liggen van één van de stake holders. Het moet echt een common good zijn. Daarmee zitten we bij PublicSpaces ook aan het juiste adres want dat is weer helemaal het straatje van jullie PubHubs partner José van Dijck!

Het beoogde Ecosysteem Mentale Gezondheid van De Nieuwe GGZ
Het beoogde Ecosysteem Mentale Gezondheid van De Nieuwe GGZ

Gerelateerd