Workshop PublicSpaces & waardengedreven commerciële partijen

Wat zou het betekenen wanneer een commerciële organisatie partner wordt van PublicSpaces? Onder welke voorwaarden zou zo’n toetreding gebeuren en welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee? In de workshop onderzoeken we samen deze vraagstukken.

Gerelateerd