Samenwerking PublicSpaces en Adessium

Door een donatie van Adessium Foundation zal PublicSpaces de komende drie jaren haar kernactiviteiten kunnen financieren. Adessium, een privaat fonds dat zich inzet voor blijvende positieve verandering in de samenleving, waardeert het werk van PublicSpaces en hun inspanningen om de afhankelijkheid van Big Tech te verminderen, en wil bijdragen aan een veilige en verantwoorde digitale samenleving.

Foto door: Studio HER | Yvette de Wit
Foto door: Studio HER | Yvette de Wit

We lieten het tijdens de conferentie al kort horen: we hebben heugelijk nieuws! Twee weken geleden hebben wij te horen gekregen dat we de komende drie jaar financieel gesteund zullen worden door het private fonds Adessium. Dit is een belangrijke bijdrage om onze kernactiviteiten te financieren en daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Onze nieuw ANBI status

Om in aanmerking te komen voor deze donatie moest PublicSpaces de ANBI status verwerven. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarom hebben wij verder gewerkt aan de ingezette professionalisering van de stichting en nog transparanter te worden op de website over zaken als beleidsplannen, statuten, reglementen en de jaarrekening. De jaarrekening is inmiddels ingericht naar die kernactiviteiten om zo goed te kunnen volgen hoe we aan onze missie werken voor dat algemene nut. Dit kun je nu allemaal terugvinden op onze website en daarmee is het verwerven van deze status gelukt!

Als onafhankelijke Stichting is dit soort steun erg belangrijk voor ons. “We zoeken een balans tussen publieke en private fondsen, overheidsfinanciering, partnerbijdragen en middelen uit extra dienstverlening, ” aldus Wouter Tebbens, directeur van PublicSpaces, “om enerzijds onafhankelijk te blijven en anderzijds met kracht te werken aan onze collectieve missie”. Met deze en andere verworven financiële steun kunnen wij de komende tijd veel aandacht stoppen in het ontwikkelen van onze projecten en kernactiviteiten. Denk daarbij aan het Waardenwoordenboek, doorontwikkeling van de Spoelkeuken, het keurmerk en community building.

Partnerschap

Voor PublicSpaces hebben ze gekozen omdat Adessium Foundation volgens programmamanager Martijn Roos “wil bijdragen aan een veilige en verantwoorde digitale samenleving. Stichting PublicSpaces is een unieke coalitie van verschillende publieke organisaties, zoals publieke omroepen, erfgoedinstellingen, festivals, bibliotheken, musea en onderwijs. De centralisering van macht bij een paar grote platforms heeft ingrijpende gevolgen voor de vrijheid, veiligheid en privacy van burgers. Onder de paraplu van PublicSpaces werken organisaties samen aan het terugdringen van hun afhankelijkheid van Big Tech en hun platformen. Adessium is onder de indruk van wat PublicSpaces in korte tijd al heeft bereikt en kijkt uit naar hoe ons partnerschap PublicSpaces de komende jaren verder kan versterken.”

We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en het verder optimaliseren van al onze projecten!

Gerelateerd