"Tijdig voor aanvang van het nieuwe boekjaar, zal het bestuur het jaarplan en de begroting voor het opvolgende kalenderjaar op papier stellen. Het jaarplan en de begroting worden voor aanvang van het nieuwe boekjaar behandeld in de vergadering van deelnemers…" aldus artikel 13.4 van de Statuten van PublicSpaces.

Jaarplannen

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Beloningsbeleid van bestuurders

Bestuurders krijgen conform het compensatiebeleid van PublicSpaces geen vergoeding, noch vacatiegelden.