"Tijdig voor aanvang van het nieuwe boekjaar, zal het bestuur het jaarplan en de begroting voor het opvolgende kalenderjaar op papier stellen. Het jaarplan en de begroting worden voor aanvang van het nieuwe boekjaar behandeld in de vergadering van deelnemers…" aldus artikel 13.4 van de Statuten van PublicSpaces.

Het directieverslag en de jaarrekening over 2022 zijn op 12 mei 2023 goedgekeurd door het bestuur en worden op 28 juni op de Jaarvergadering verantwoord tijdens de PublicSpaces Conference 2023.

Het jaarplan voor 2023.

Beloningsbeleid van bestuurders

Bestuurders krijgen conform het compensatiebeleid van PublicSpaces geen vergoeding, noch vacatiegelden.