PublicSpaces krijgt een nieuwe directeur. Vanaf 1 januari zal Jantien Borsboom ons team komen versterken en daar kijken we natuurlijk erg naar uit. We spraken Jantien alvast om haar wat beter te leren kennen.

Al langere tijd zet Jantien zich in voor de digitale samenleving en is ze vooral geïnteresseerd in de dynamiek tussen het offline leven en het online leven. ‘Ik heb een sterke interesse in de mogelijkheden van de digitale samenleving, specifiek in de grens tussen digitaal en fysiek en hoe deze in elkaar overlopen. Hoe vertaalt de manier waarop we offline met elkaar omgaan zich naar online tools zoals sociale media platforms? Hoe inspireert de digitale wereld ons in het offline leven?’

Eerder werkte Jantien voor verschillende culturele instellingen waar ze digitale projecten leidde, vaak met een kritische insteek. Zo richtte ze het DigiLab op bij de Bibliotheek Midden-Brabant, een plek waar een breed publiek kennis kan maken met nieuwe media en nieuwe technologie. Hier worden kritische gesprekken over de ontwikkelingen in de digitale samenleving aangespoord. Daarnaast was ze ook programmeur voor het Incubate festival waar ze onder andere open source mogelijkheden inzette bij het organiseren van het festival.

"Het is essentieel dat Nederlandse publieke organisaties hun krachten bundelen"

Ook is Jantien al langere tijd bezig met het vraagstuk big tech en de zoektocht naar alternatieven hiervoor. De afgelopen jaren zette ze zich in om de offline publieke ruimtes van de Nederlandse bibliotheken uit te breiden met een online publieke ruimte. Die ruimte heet KennisCloud: een hybride community platform voor kennisdeling en samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken, waarin offline en online elkaar versterken. Het resulteerde in een mooi big tech alternatief, waar veel partijen op zijn aangehaakt. Maar het werd haar duidelijk dat één platform niet voldoende is. ‘Om echt een publieke oplossing te kunnen bieden, zullen we een ecosysteem van tools en platforms moeten vinden, bouwen, aanpassen én aan elkaar verbinden die zijn gebaseerd op publieke waarden. Om dit te bereiken is het essentieel dat Nederlandse publieke organisaties hun krachten bundelen.’

Dat vinden wij natuurlijk ook. Hoe groter het netwerk, hoe groter de invloed, en dat is een dynamiek waarin Jantien zich graag begeeft. ‘Ik verbind graag ideeën, mensen, projecten en organisaties aan elkaar om samen de toekomst vorm te geven. Ik sta klaar om me samen met de coalitie van PublicSpaces partners vol overtuiging in te zetten voor onze doelstellingen, en van de online publieke ruimte een feit te maken!’

Onze huidige directeur Wouter Tebbens zal tot het eind van het jaar aanblijven in die rol. Vanaf 1 januari neemt Jantien het van hem over. Wouter zal onderdeel van het team blijven in een nieuwe rol.