Brief aan de Commissie Digitale Zaken: steun de alternatieve digitale sector

Sinds 2021 kent de Tweede Kamer een Vaste Kamercommissie Digitale Zaken met als doel: het onderwerp digitalisering vanuit verschillende beleidsterreinen monitoren. Donderdag vindt het debat ‘Digitale infrastructuur en economie’ plaats en wij verzorgden via een brief input en food for thought.

Wat is de commissie Digitale Zaken?

De Kamercommissie Digitale Zaken behandelt het digitaliseringsbeleid en betrekt hierbij verschillende ministeries. De commissie bestaat dan ook uit commissieleden van verschillende politieke partijen met Barbara Kathmann van GroenLinks als voorzitter.

De commissie behandelt zes thema’s, waaronder ‘digitale infrastructuur en economie’, waarover het debat aankomende donderdag zal plaatsvinden. Op de agenda staat onder andere de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie (DOSA) met daarin drie grote maatschappelijke uitdaginen die moeten worden aangepakt:

  1. Gebrek aan strategische autonomie in strategische (digitale) sectoren.
  2. Een achterlopende Europese (en Nederlandse) techsector.
  3. Ondermijning van fundamentele rechten en de democratische rechtsstaat.

Onze input voor het aankomende debat

In onze brief aan de commissie bevestigen we deze problemen en kaarten we aan dat we inderdaad te afhankelijk zijn van de Amerikaanse en Chinese markt en dat dit een gevaar is voor onze autonomie en soevereiniteit. Aangezien PublicSpaces zich inzet voor de ontwikkeling van een alternatief op publieke waarden gebaseerd digitaal ecosysteem, gaven wij als coalitie de commissie een aantal punten mee in een ingestuurde brief:

1. Het vergroten van het gebruik van bestaande alternatieven voor digitale producten en diensten gebaseerd op publieke waarden. 

De alternatieven voor Chinese en Amerikaanse producten en diensten bestaan al en wij zien graag dat deze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden (o.a. door de overheid).  In onze Digitale Spoelkeuken methodiek is een aantal van deze alternatieven bijvoorbeeld te vinden. Door het steunen van een intiatief als de Digitale Spoelkeuken, of door het doen van aanbestedingen binnen deze alternatieve sector, zal deze markt worden gesteund.

2. Het creëren van (markt)ruimte voor alternatieve producten en diensten gebaseerd op publieke waarden.

Dit kan bijvoorbeeld door interoperabiliteit af te dwingen, zodat een eerlijke markt ontstaat. Zo kunnen kleinere publieke-waarden gedreven bedrijven opboksen tegen de huidige monopolistische tech-giganten. Tegelijkertijd is het super gezond voor de Nederlandse markt: hoe meer bedrijvigheid, hoe beter!

3. Het ontwikkelen van nieuwe alternatieve producten en diensten gebaseerd op publieke waarden.

Veel alternatieven zijn nog in ontwikkeling, en dat moet gestimuleerd worden! Waar big tech een gezamenlijke omzet heeft die gelijk is aan het bbp van Nederland, hebben deze jongere bedrijven veel minder te besteden. We kunnen dit steunen door bijvoorbeeld het opzetten van een nationaal fonds, zoals het Duitse ‘Sovereign tech fund’. Zo kan de overheid actief de ontwikkeling van nieuwe alternatieve producten en diensten gebaseerd op publieke waarden stimuleren.

Met deze drie punten hopen we het debat aanstaande donderdag extra vruchtbaar en verdiepend te maken. De volledige brief aan de commissie kun je hieronder vinden:

Volledige brief aan Digitale Commissie

Deze is mede ondertekend door:

Het debat zal donderdag 25 april plaatsvinden van 13 – 16 uur en de agenda is hier te vinden.

Gerelateerd