Met een nieuwe kabinetsperiode in zicht is het belangrijk dat we de politiek zich laat richten op het digitale domein. Daarom zijn we blij dat in de eerste week van november tijdens IMPAKT Festival 2023 het Digitaal Stembusakkoord is ondertekend. Zeven politieke partijen ondertekenden dit akkoord waarin maatregelen worden beschreven voor een betere bescherming van mensenrechten bij digitalisering. 

Standpunten voor de politiek

Om de politiek te stimuleren tot oplossingen te komen voor de verschillende maatschappelijke problemen hebben Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, PublicSpaces, SETUP en WAAG in samenwerking met IMPAKT het initiatief genomen om tot een stembusakkoord te komen. Deze organisaties hebben het akkoord ontwikkeld om de noodzaak voor politieke aandacht in de komende kabinetsperiode te benadrukken. In het akkoord worden negen inhoudelijke standpunten beschreven, die bedoeld zijn om de politiek aan te sporen deze standpunten te ondersteunen. Het Digitale Stembusakkoord is op 4 november 2023 ondertekend door D66, GroenLinks/PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, de Piratenpartij en Bij1.