In een wereld waarin digitale media zich sneller ontwikkelen dan soms bij te houden is, is het belangrijk dat er initiatieven bestaan die actie ondernemen om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. PublicSpaces is zo’n organisatie die zich hard maakt voor een veilige, inclusieve  en eerlijke digitale omgeving. Er wordt vaak geroepen dat kinderen de toekomst zijn, en niets is minder waar. Het is daarom juist van belang dat deze groep expliciet wordt beschermd in hun (groeiende) online participatie. Door kinderen niet te beschermen tegen de digitale wereld, maar te beschermen in deze digitale wereld krijgen zij de tools om zich verder te ontwikkelen op digitaal gebied. 

Binnen mijn stage bij Waag ben ik, Hannah Volman, een Amsterdamse masterstudent aan Uppsala University in Zweden, bezig met bovengenoemde thema’s. In mijn master Digital media and society komen op verschillende niveaus de relatie tussen digitale media en de samenleving aan bod. In samenwerking met PublicSpaces onderzoek ik, vanuit Waag, ethische dilemma’s omtrent tracking en de vraag of er binnen de coalitie specifieke aandacht wordt besteed aan kinderen en kinderrechten in relatie tot tracking. 

In het kader van dit onderzoek ga ik in gesprek met verschillende partners van PublicSpaces die programma’s aanbieden aan kinderen en jongeren. Dit om in kaart te brengen of zij ethische dilemma’s omtrent tracking identificeren en zo ja, welke dan en hoe hierbij aandacht wordt besteed aan kinderen. Alle leden van de coalitie hebben aangegeven graag een verandering te zien in het kader van data, tracking en de digitale wereld in het algemeen. En dus wil ik er graag achter komen of er in de richting van kinderen, een kwetsbare groep als het gaat om online participatie, al bepaalde stappen worden ondernomen. Wordt er bijvoorbeeld expliciet anders met kinderen en hun data omgegaan dan met de data van volwassenen? En hoe werkt dit dan? Of worden kinderen en volwassenen gelijk behandeld?

Met mijn onderzoek hoop ik bij te dragen aan het project “Code voor Kinderen” van Waag (een projectpagina is binnenkort beschikbaar op https://waag.org/en/theme/we-code), waarin, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en in samenwerking met de Universiteit Leiden, een (gedrags-) code wordt opgesteld. Doel van deze code is bijdragen aan een veilige participatie kinderen online. De code zal software ontwikkelaars en leveranciers richtlijnen geven om kinderrechten al vanaf het ontwerpstadium mee te nemen in online producten en diensten. De te ontwikkelen code is onder andere geïnspireerd door het Britse “Age Appropriate Design”. In de gedragscode wordt nog verder ingegaan op het recht op privacy en het zal ook andere kinderrechten onderstrepen, zoals bijvoorbeeld het recht op online participatie. 

Dit artikel is deel één van een drieluik. Tijdens mijn stage zal ik drie maal publiceren over mijn onderzoek. In dit artikel introduceer ik mijn onderzoek en verder volgt er in december een update over de voortgang van het onderzoek. In de laatste update deel ik graag mijn bevindingen met de gehele coalitie.

Tot slot: heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u iets bijdragen of weten? Dan ben ik te bereiken via hannah.volman [at] waag [punt] org.

Hannah Volman

Over de auteur

Hannah Volman is 24 jaar en afgestudeerd cultureel antropoloog. Momenteel is ze bezig met haar master Digital Media and Society aan Uppsala University in Zweden. Ze loopt stage bij Waag waar ze haar academische kennis in de praktijk kan toepassen. Ze vindt het interessant en ook erg belangrijk om bezig te zijn met de invloed van digitale media op de samenleving en wil naast de vele voordelen, ook de nadelen van digitalisering in kaart te brengen en daar oplossingen voor bedenken.