The Time is NOW!

  • PublicSpaces Conferentie #2
  • Dinsdag 17 en woensdag 18 mei 2022 – 10.00 tot 17.00 uur
  • Live in Pakhuis de Zwijger en livestream
  • Gratis na aanmelding

PublicSpaces is een coalitie van meer dan 40 publieke organisaties, waaronder Koninklijke Bibliotheek, VPRO en Waag, die samen werken aan een oplossing voor hun afhankelijkheid van Big Tech. Een alternatief dat niet primair gedreven is door commerciële belangen, maar uitgaat publieke waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie.

Op 17 en 18 mei 2022 organiseert PublicSpaces een conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam voor alle professionals, experts, politici en beleidsmakers die zich willen inzetten voor digitale publieke waarden. 

The Time is NOW

Het belang van de strijd tegen disinformatie en soevereiniteit op het gebied van communicatie en informatievoorziening is groter dan ooit. Gelukkig zien we dat het bewustzijn hierover groeit, bijvoorbeeld in de aanstelling van de Staatssecretaris voor Digitalisering, overheden die de macht van Big Tech inperken en de opmars van (open source) ethisch verantwoorde alternatieven. Daarom is het nu de tijd om te verenigen en een vernieuwingsbeweging te ontketenen!

Programma

Tijdens de twee conferentiedagen nemen we je mee in alle activiteiten van PublicSpaces en het transitieproces van onze digitale omgeving in binnen- en buitenland. Een gedetailleerd overzicht van inhoud en sprekers volgt. Wat je in ieder geval kunt verwachten:

  • Publieke organisaties in verschillende sectoren presenteren hun ervaringen met de Digitale Spoelkeuken, een manier om je arsenaal aan digitale tools te beoordelen en op te schonen volgens publieke waarden.
  • We onderzoeken gezamenlijk het kenniscentrum. Welke conclusies kunnen er getrokken worden over het aanbod en de beoordeling van digitale middelen die in het kenniscentrum zijn opgenomen?
  • We presenteren de stand van zaken van de verschillende projecten die bijdragen aan de digitale transitie, zoals het PubHubs project van Prof. dr. José van Dijck en Prof. Bart Jacobs, het Proof of Provenance project en het Open Cultuurdata project. 
  • We nodigen beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau uit om met hen te bekijken welk flankerend beleid het meest zou bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om tot een schoner internet te komen.
  • Er vindt cross-sectoraal én intra-sectoraal overleg plaats, van bibliotheken tot onderwijs, van Europese omroepen tot investeerders.

-> Meld je gratis aan