Projecten-overzicht:

Doel activiteiten PublicSpaces:

Het doel van de activiteit is om het netwerk van professionals die werkzaam zijn met de digitale ontwikkeling van publieke diensten, te mobiliseren, en indien nodig ook te activeren, om actief mee te werken aan de transitie van publieke organisaties naar het gebruik van digitale instrumenten die publieke waarden in acht nemen.

In 2026 zijn alle privacy officers en CTO's van publieke organisaties in Nederland op de hoogte van alternatieve digitale instrumenten gebaseerd op publieke waarden en zijn ze goedgeïnformeerd in staat om te kiezen voor dit alternatief. 

Activiteiten PublicSpaces: 

Om ons doel te bereiken ontplooien we de volgende drie activiteiten: 

1) Publieke organisaties helpen met de transitie

We helpen organisaties om hun digitale omgevingen in te richten volgens de publieke waarden van het PublicSpaces manifest.

Door middel van: 

  • de digitale spoelkeuken; een methodiek die het mogelijk maakt dat organisaties de digitale instrumenten die zij in gebruik hebben, scoren langs een meetlat die publieke waarden als criterium hanteert. 
  • het kenniscentrum (in aanbouw); kennis over digitale applicaties wordt gedeeld, waarmee de markt voor deze diensten transparanter wordt en samenwerking en kennisdeling worden gefaciliteerd
  • de badges; de doorontwikkeling van het keurmerk dat de mate van naleving van publieke waarden in het digitale domein representeert

2) Bewustzijn vergroten

We vergroten het bewustzijn rondom de problemen die samenhangen met dehuidige inrichting van onze digitale samenleving.

Door middel van:

3) Allianties smeden en netwerk vergroten

We smeden allianties in Nederland en Europa om onze schaal en daarmee onze effectiviteit te vergroten.

Door middel van: