Living Lab Open Cultuurdata

Living Labs Open cultuurdata - Samen op zoek naar een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties.

Waag, NPO, Instituut voor Beeld & Geluid en PublicSpaces starten samen met verschillende partners uit de creatieve industrie een ‘living lab’ om te leren hoe open source technologie kan bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties.

Het doel van het project is leren hoe bestaande diensten, zoals NPO Start en het archief van Beeld & Geluid, kunnen bijdragen aan een groter bereik en betere vindbaarheid van het online aanbod van culturele producties. In het project Living Lab Open Cultuurdata adresseren we gezamenlijke uitdagingen, waaronder het ontbreken van standaarden voor het zoeken en archiveren van deze digitale content. Daarbij is speciale aandacht voor het gebruikers- en publieksperspectief.

Naast de realisatie en instandhouding van gemeenschappelijke standaarden, richt dit project zich op de ontwikkeling van open source voorzieningen. Deze moeten het voor culturele instellingen mogelijk maken om hun digitale aanbod te koppelen aan bestaande publieke distributiekanalen. Concreet hebben we twee voorzieningen voor ogen: voor het delen van culturele agenda’s en voor het uitspelen en archiveren van registraties.

Om doorwerking en toepasbaarheid te waarborgen, stellen de projectpartners vier use cases op met elk een eigen focus. Deze gebruiksscenario’s beschrijven de gewenste resultaten van de ontwikkeling en implementatie van een open standaard voor metadata in het culturele veld. Daarnaast bieden ze inzicht in de kansen die er liggen voor zowel culturele instellingen als individuele makers en marktpartijen.

Lijst van partners:
Naast kernpartners Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, NPO, Waag en PublicSpaces zijn dat: Pakhuis de Zwijger, InScience festival, STRP, Tetem, Dutch Composers Now, ArchiXL, Nederlands Jazz Archief.

Lees hier een interview met PublicSpaces projectcoördinator Paulien Dresscher op Podiumkunst.net

Alle updates over het project zullen te vinden zijn onder de category #opencultuurdata.

Het Living Lab Opencultuurdata project is één van de zestien projecten die onderdeel zijn van de Innovatielabs regeling, initiatief van het Ministerie van OCW, uitgevoerd door ClickNL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Lees meer over de andere projecten en de regeling op innovatielabs.org.

Gerelateerd