Geef feedback op de nieuwe Digitale Spoelkeuken vragenlijst

Foto door Jon Tyson onder Unsplash licentie

Afgelopen donderdag 9 maart waren we te gast bij Beeld & Geluid in Hilversum voor onze partnerbijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was kennis maken met de nieuwe Digitale Spoelkeuken vragenlijst en een tipje van de sluier op te lichten van de PublicSpaces conferentie op 27-28 juni dit jaar.

Onder de aanwezige partners waren vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek, Nicam, NTR, Vilans, Kennisnet, SURF, Rijksuniversiteit Groningen, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Madlab, NPO en uiteraard Beeld & Geluid.

Samen met de aanwezige partners hebben we de nieuwe Digitale Spoelkeuken vragenlijst in verschillende groepjes doorgenomen op drie punten:

  1. Komt de vraag overeen met de kernwaarde?
  2. Is de vraag begrijpelijk (taal & inhoud)?
  3. Heeft iedereen dezelfde interpretatie van de vraag?

De feedback uit deze sessie wordt meegenomen in de ontwikkeling van de Digitale Spoelkeuken vragenlijst.

Digitale Spoelkeuken vragenlijst?

De Digitale Spoelkeuken is een instrument met als doel publieke organisaties te helpen om hun digitale omgevingen in te richten volgens de publieke kernwaarden zoals die in het PublicSpaces manifest beschreven zijn. Het bestaat uit drie elementen: een vragenlijst, website om de resultaten te publiceren en een badge waarmee organisaties hun deelname aan de Digitale Spoelkeuken kenbaar kunnen maken. Door het invullen van een vragenlijst per gebruikte digitale tool kan een tool getoetst worden. Op basis van deze resultaten kan een organisatie stappen zetten ter verbetering. Door software tools of diensten te verwijderen, aan te passen, vervangen of uit te leggen waarom deze toch wordt ingezet. Met het openbaar maken van de resultaten via de badge en kennisbank, een cruciaal onderdeel van deze methodiek, kan de impact ook veel verder reiken dan slechts die organisaties die de Spoelkeuken methodiek hebben ingezet. Het kan van invloed zijn op niet-deelnemende organisaties, makers van software (tools) en wellicht zelfs een breder maatschappelijk effect sorteren. Hierdoor kan de Digitale Spoelkeuken aanpak leiden tot meer transparante, open, privacy respecterende, soevereine en mensgerichte digitale omgevingen en het Internet in zijn algemeen.

Sinds eind 2022 zijn we bezig met het verbeteren van de vragenlijst. Iedereen kan hieraan bijdragen via ons openbare forum en meekijken bij de ontwikkeling via onze openbare Gitlab omgeving. Deze uitnodiging tot het leveren van feedback maakt onderdeel uit van ons proces om de vragenlijst zo goed en breed gedragen mogelijk te maken.

Via deze weg willen we ook aan geïnteresseerden die niet aanwezig waren de kans bieden om alsnog feedback aan te leveren ter verbetering van de nieuwe vragenlijst op basis van bovenstaande drie vragen.

Let wel, er is nog geen introductie tekst aanwezig en ook de vorm van de vragenlijst zal nog worden aangepast, kortom het is een beta versie die nog verder aangepast zal worden.

De vragenlijst kan via onderstaande link worden gedownload (het .ods bestand is leidend!):
https://gitlab.com/publicspaces/de-digitale-spoelkeuken-vragenlijst/-/wikis/Releases

Feedback is welkom en mag per mail (t/m 23 maart) worden verstuurd aan:
bjorn@publicspaces.net

Vragen, op- en/of aanmerkingen zijn welkom op ons forum:
https://forum.publicspaces.net/c/spoelkeuken/5

Gerelateerd