Samen voor een beter internet

PublicSpaces is een netwerk van publieke organisaties die samen strijden voor een internet gebaseerd op publieke waarden.

Actueel

eXit: In 5 maanden van X naar Mastodon met de coalitie

Lees alles over onze missie in ons manifest

De waarden van PublicSpaces zijn verankerd in het manifest dat alle deelnemers aan de coalitie hebben ondertekend.