Twee weken geleden maakte SIDN bekend dat het .nl-Domein Registratiesysteem afhankelijk wordt van het Amerikaanse Amazon Web Services. Dit besluit roept vele vragen op, die tot op heden nog niet zijn beantwoord. Samen met Open State Foundation, Waag Futurelab en andere bezorgde organisaties onderschrijft PublicSpaces de oproep aan SIDN om dit te plan te heroverwegen.

Wat is er aan de hand?

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft aangekondigd een deel van haar infrastructuur te verplaatsen naar Amazon Web Services. Dat betekent dat het registratiesysteem van de .nl-adressen bij een Amerikaans big tech bedrijf ondergebracht zal worden. Dit is een zorgelijk ontwikkeling die lijnrecht staat op de wens van zowel de Nederlandse en Europese politiek tot meer strategische (digitale) autonomie. De vele vraagtekens omtrent hoe dit besluit tot stand is gekomen en de uiteindelijk keuze voor een Amerikaanse multinational druist ook tegen de kernwaarden van PublicSpaces in.

Inmiddels zijn er ook al kamervragen gesteld vanuit GroenLinks-PvdA, D66 en NSC.

Waarom is dit een zorgelijk besluit?

Het behouden van onze (digitale) soevereiniteit en onafhankelijk kunnen opereren is van groot belang. Of zoals techondernemer Bert Hubert uitlegt aan BNR: 'Zelfs als we een keer ruzie krijgen met Amerika, of een handelsboycot of een chipstekort, dan kunnen we hier onze eigen broek nog ophouden met onze eigen Europese servers.'

Open brief

De open brief, geïnitieerd door Internet Society Nederland (ISOC NL) en gesteund door diverse organisaties, is een reactie op het besluit van SIDN en betoogt dat de beslissing de 'de digitale soevereiniteit en onafhankelijkheid van Nederland [ondermijnt], wat essentieel is voor het behoud van onze nationale veiligheid en de bescherming van de privacy van onze burgers'.

Wij sluiten ons daarbij aan, en met ons organisaties als Waag Futurelab, Open State Foundation, Setup en Creative Commons Nederland. Bij deze roepen we ook andere organisaties op om deze oproep te ondersteunen.

De gehele brief is te lezen via de website van ISOC NL.