In dit tweede blok gaan we kijken waar je nu precies de uit het eerste blok gedefinieerde problemen tegenkomt en hoe deze zich manifesteren in het dagelijks leven. We bespreken de maatschappelijke consequenties en problemen die eruit voortkomen maar ook de achterliggende systemen: wat is de impact van digitalisering? Welke nieuwe domeinen ontstaan er in dit online ecosysteem waar we ons zorgen om moeten te maken ?

Roland Duong en Nadia Moussaid gaan in gesprek met de gasten en zullen de onderste steen boven halen.

Sprekers

Evenement tijdschema's (1)

Main track Friday
-
Waar komen we online problemen tegen en wat zijn de maatschappelijke consequenties? Julia Janssen, Tijmen Schep, Maarten Lens-Fitzgerald & Marleen Stikker