Deze sessie Nederlandstalig / This session is in Dutch 🇳🇱

Wat is er mis met het internet?

Hoe kunnen publieke organisaties het internet als publieke ruimte terugwinnen en hun publiek diensten aanbieden waarvan ze de ethische waarden onderschrijven?

In het programma onderzoeken we de problemen met de huidige systemen, delen we kennis over de alternatieven en best practices en bespreken we de kansen en uitdagingen die zich voordoen bij een transitie naar eerlijke systemen; de public stack

Centraal in het gesprek staan 3 vragen:

  1. Wat is er mis met het huidige aanbod? 
  2. Wat is er nodig om over te kunnen stappen op een publiek internet? 
  3. Welke acties zijn er nodig om een publiek internet te kunnen realiseren? 

Sprekers 

Moderator

Geert-Jan Bogaerts (PublicSpaces en VPRO Innovatie en Digitale Media)

Artikel

Lees hier het artikel 'Gebruikersgemak is fijn, publieksvriendelijkheid is beter' dat journalist Marjolein van Trigt schreef over deze sessie.

Samenvatting

Waarschuwing van minister Slob voor Google en hoe ze de data verzamelen en gebruiken in het onderwijs. Jet was hierbij betrokken en beargumenteerd waarom Google die waarschuwing had gekregen. Docenten en studenten moeten eigenaar van hun eigen data, niet Google. Ruben: omdat er een ratrace is over het nieuws, worden principes overboord gegooid en gaat de kwaliteit van het nieuws erg naar beneden. Nu.nl is heel erg bezig met het eerste brengen van het nieuws, dus er is bijvoorbeeld niet erg veel tijd voor fact-checking. Naast fact-checking, moet er ook argument-checking zijn, want hoewel de feiten misschien kunnen kloppen, kunnen de feiten nog steeds verkeerd gebruikt worden ik argumenten.

José: we hebben een paradigma verschuiving gehad van institutionele naar corporate spaces (van offline naar online). Aangezien dit zo snel is gegaan, is dit niet in onze instituties ingebed en gereguleerd door onze wetten. We moeten ons niet richten op hoe we algoritmes ons internet determineren, maar op hoe we de institutionele waarden terug brengen in deze public spaces. Jet: Als je wil weten hoe ziet die wereld eruit waarin de digitalisering ons leven overheerst, dan heeft afgelopen jaar een goed beeld daarvan gegeven en dat vinden we niet zijn. Dus we moeten aan de slag.

Isabel: social media platformen bieden ook veel voordelen voor dingen zoals de Nederlandse filmfestivals

Dennis (oprichter van de Good Cloud): hij is hiermee begonnen omdat er geen alternatief was voor de grote cloud services, en tijdens een project voor een ziekenhuis werd duidelijk dat bijzondere persoonsgegevens niet voldoende beveiligd waren op deze bestaande platformen.

Jet: SURF heeft best wat macht om te waarborgen dat zaken zoals autonomie, privacy en veiligheid worden gerespecteerd. Microsoft heeft op aanvraag van SURF hun voorwaarden aangepast. Er moet geen monopolie positie ontstaan, dus het is belangrijk om open source alternatieven te ondersteunen en om verschillende services te gebruiken en niet al het geld in een bedrijf te pompen. Zo kan er ook meer keuzevrijheid voor de gebruikers ontstaan.

José: het is geen kwestie van één keuze tussen verschillende waarden en aanpakken, het is een kwestie én, én, én. We moeten samen werken aan privacy, autonomie, open source alternatieven, etc. Alleen de combinatie werkt.

Jaap-Henk: niemand wordt verantwoordelijk genomen voor hun technologieën, er wordt alleen maar gekeken naar efficiëntie en lage prijs, maar andere waarden worden niet in acht genomen. Hij zou eigen meer ambitie willen zien, omdat universiteiten zo veel kennis hebben en het mogelijk is om betere tools te bouwen, maar toch stappen we massaal over op Zoom.

Jet: dat Microsoft en Google zich houden aan de wet is inderdaad alleen de bare minimum, en we moeten inderdaad meer ambitieus zijn, maar dit is het beginpunt.

José: user-convenience en efficiëntie is wordt op het moment te belangrijk gevonden.

Ruben: Het probleem is fundamenteler; de mensen weten niet beter. Het ligt ook aan het kiesgedrag van de burger: wie betaalt, bepaalt. Human rights worden niet meegenomen worden in het maken van internet protocollen. Dus de overheid moet zich sterker maken in het waarborgen van human rights in internet protocollen.

Dennis: er zijn best veel alternatieven voor de grote platformen die open source zijn, maar dat is vaak een stapje te ver. Er is geen bereik en geen bekendheid voor deze openbare alternatieven (bijvoorbeeld OpenID in plaats van Facebook gebruiken om overal in te loggen). Er is te weinig bewustzijn over de negatieve kanten van bijvoorbeeld Whatsapp. Het marketing budget van Microsoft is 20 miljard per jaar.

Jet: er zijn wel steeds meer gebruikers die dit een probleem vinden en die de moeite nemen voor het overstappen van Whatsapp naar Signal. Dus daar moeten we op inspelen. SURF wil graag een set van services leveren waarbij de gebruiker niet meer hoeft na te denken of het klopt of niet. Dennis: dit is nog steeds alleen maar omdat dit in de media werd besproken. Dus social media speelt weer een rol.

Isabel: wat ook een rol speelt is dat services zoals Google gratis lijken, en wij als mensen betalen de prijs met onze data.

"Participatie van de burger zorgt ervoor dat ze het gevoel hebben dat ze gezien worden en dat ze meer vertrouwen krijgen in de media."

Ruben brave

Ruben: Make media great again werkt met burger participatie en het annotatieprotocol. Participatie van de burger zorgt ervoor dat ze het gevoel hebben dat ze gezien worden en dat ze meer vertrouwen krijgen in de media. We kunnen niet alles fact-checken, maar we kunnen ons wel focussen om de mainstream media. En we moeten dus vertrouwen kweken bij de burger in de media. We zien de inspanningen van de mensen die kanttekeningen maken (kritische denkers) en we willen die skills kapitaliseren en meer mensen als annotators aan de slag krijgen (d.m.v. studiepunten bij de universiteit). Hiermee kan de informatie op de media verbeterd wordt. Onder de annotators zitten domeindeskundigen maar ook de mensen die geen expert zijn maar werken met een onderbuikgevoel dat iets niet klopt. Dus het gaat om kennis en ook om de intuitie om te weten wat je niet weet. Het toevoegen van diverse perspectieven buiten je comfort-zone is heel moeilijk in de media. Pricipes van de reflectie zijn niet ingebed in het internet.

Jaap-Henk: open protocollen en interoperabiliteit is fundamenteel. Het enige dat nog enigszins open is zoals in het begin van het internet is email. Die mechanismes die dat tegen houden moeten we afbreken. De alternatieven die er zijn werken vanuit technisch perspectief wel, maar ze zijn niet gemakkelijk in gebruik.

Maar al te veel gebruiksvriendelijkheid leidt ook tot ongewenste neveneffecten zoals verslaving. Dus gebruiksvriendelijkheid moet niet te ver door slaan. De reden dat de grote bedrijven zo groot zijn geworden is ook dat hun producten zo goed zijn. Ze zijn heel betrouwbaar, en dat laat nog te wensen over bij de alternatieven.

Wat is er nodig om open source meer mogelijk te maken? José: Om echt goede alternatieven te maken, moeten daar duidelijke keuzes voor worden gemaakt vanuit instituties zoals SURF en overheden. Dan wordt er meer geld in gepompt en dan wordt het ook meer betrouwbaar gezien vanuit de burger.

Moeten we het hebben over publieksvriendelijk in plaats van gebruiksvriendelijk? Isabel: dat vind ik heel mooi en dat is voornamelijk gezien vanuit organisaties. Maar mensen denken niet zo, ze willen iets "tofs". Maar mensen zijn niet altijd bewust van wat ze willen, dus daar moet ook rekening mee gehouden worden vanuit de aanbieders.

Jet: We hoeven niet terug naar een pre-digitaal tijdperk. Het is ook niet perse de bedoeling dat je je digitaal terug trekt, maar je moet wel bewuste keuzes moeten (kunnen) maken over welke digitale services je wil gebruiken. En culturele instellingen en overheden kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Wat adviseer je?

Jet: voor je persoonlijk is het belangrijk om bewust te zijn over wat je gebruikt. En als organisatie is het belangrijk om na te denken over wat je inkoopt en het duidelijk maken van hoe wordt je data gebruikt, wat lever je aan je werknemers? Maak een checklist en je zult er waarschijnlijk van schrikken.

Jaap-Henk: Helemaal met Jet eens. Als individu kan je er niet veel aan doen, maar als bedrijf en organisatie heb je wel degelijk daar macht over. Als overheid kun je dat ook stimuleren.

Ruben: als adoptie van open source, wil je zo veel mogelijk mensen daarbij betrekken. En daarvoor is inclusief en divers taalgebruik erg belangrijk voor. Om open source succesvol te maken moet je ook als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen en inclusief taalgebruik te faciliteren. Leer mensen om niet nodeloos taalgebruik te gebruiken, ook niet in code.

José: het bewust maken van publieke organizaties voor het centraal nemen van publieke waarden voor het bouwen van publieke ruimtes.

Isabel: de tijd tussen praten en doen korter maken. En goed nadenken over welke producten je aanschaft als organisatie.

Dennis: er zijn veel mogelijkheden om samen te werken tussen organizaties. En ook als consument heb je best veel macht, omdat wij samen bepalen welke diensten we gebruiken en welke organisaties groot worden.

Hoofdpunten:

  • Voor je persoonlijk is het belangrijk om bewust te zijn over wat je gebruikt. En als organisatie is het belangrijk om na te denken over wat je inkoopt en het duidelijk maken van hoe wordt je data gebruikt, wat lever je aan je werknemers?
  • als adoptie van open source, wil je zo veel mogelijk mensen daarbij betrekken. En daarvoor is inclusief en divers taalgebruik erg belangrijk voor. Om open source succesvol te maken moet je ook als gemeenschap verantwoordelijkheid nemen en inclusief taalgebruik te faciliteren. Leer mensen om niet nodeloos taalgebruik te gebruiken, ook niet in code.
  • we hebben een paradigma verschuiving gehad van institutionele naar corporate spaces (van offline naar online). Aangezien dit zo snel is gegaan, is dit niet in onze instituties ingebed en gereguleerd door onze wetten. We moeten ons niet richten op hoe we algoritmes ons internet determineren, maar op hoe we de institutionele waarden terug brengen in deze public spaces.

Evenement tijdschema's (1)

Track 1
-
🇳🇱